ATBALSTS

ATBALSTS


Latvijas Invazīvās kardioloģijas attīstības biedrības vārdā sakām lielu paldies zinātnisko projektu, semināru, konferenču, kongresu, sabiedrības veselības veicināšanas projektu un nākotnes medicīnas atbalstītājiem!

Jūsu Kardiologija.lv

 



Support