EHOKARDIOGRĀFIJAS DARBA GRUPAS SĒDE

EHOKARDIOGRĀFIJAS DARBA GRUPAS SĒDE

2015. gada 10. aprīlī, plkst. 14:00

 Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (A. Bieziņa auditorijā)

 

 

Programma:

14:00 - 14:40  Eiropas un Amerikas Ehokardiogrāfijas biedrības 2015. gada

                        vadlīnijas: "Sirds kambaru kvantifikācija"

                        Dr. med. Artjoms Kaļiņins                            

 14:40 - 15:10   LKB Eho-kg DG statūtu apstiprināšana 

 15:10 - 16:00  LKB Ehokardiogrāfijas darba grupas valdes un

                         prezidenta pārvēlēšanas