EHO SĒDE

EHO SĒDE

2018. gada 23. februāris

Viesnīca "Monika Centrum", konferenču zāle "GLORY"

Elizabetes ielā 21, Rīgā

Programma:

13.00 - 14.00 Reģistrācija   

14.00 - 14.45 Ehokardiogrāfija pacientiem ar iedzimtu sirdskaiti

                       Dr. A. Štrenge, BKUS, Paula Stradiņa KUS

14.45 - 15.15 Kas par daudz, tas par skādi

                      Dr. G. Kamzola, Paula Stradiņa KUS

15.15 - 15.25  “Merck” aktualitātes

15.25 - 16.15   Diskusija par standartprotokolu (novitātes, izmaiņas,

                        slēdzieni, kļūdas...)

                        Dr. med. A. Kalinin, Rīgas Austrumu KUS