EHO SĒDE

EHO SĒDE

Ehokardiogrāfijas darba grupas sēde
Atbalsta: Novartis Baltic
2018. gada 30.novembris plkst. 14.00
Bellevue Park Hotel Riga, konferenču zāle „Berlīne”
 Slokas iela 1,  Rīga

13.30         Reģistrācija
 
14.00 - 14.10 Latvijas Kardiologu biedrības Ehokardiogrāfijas darba grupas aktualitātes 
                   Dr. A. Kaļiņins
14.10 - 14.40 Mitrālā vārstuļa anatomija un izvērtēšanas pamatprincipi
                      Dr. G. Kamzola
14.40 - 15.00 Neohordu implantācija mitrālas regurgitācijas samazināšanai - indikācijas,
                      tehnika, rezultāti
                      Dr. med. U. Strazdiņš,  E. Vārtiņa
15.00 - 15.20 Ehokardiogrāfiski kritēriji pacientu atlasei neohordu implantācijai,
                      klīniski gadījumi
                      Dr. I. Viļumsone
15.20 - 15.50 Klīniskie gadījumi
15.50 - 16.00 SIA "Novartis Baltic" aktualitātes
16.00              Diskusijas neformālā gaisotnē un vakariņas