Prezentācijas

Prezentācijas


2007. gads
Aortālās nepietiekamības novērtēšana, Dr. Artjoms Kaļiņins

2008. gads
Audu doppler: Pamatprincipi, klīniskā nozīme, Dr. Artjoms Kaļiņins
Diastoliskā disfunkcija, Dr. Ainārs Rudzītis
Kā atpazīt sirds resinhronizācijas pacientu, Dr. Ginta  Kamzola

2009. gads
Ehokardiogrāfijas izmeklējuma, arhivācijas un slēdziena standartizācija, Dr. Artjoms Kaļiņins

2010. gads
Ehokardiogrāfiska protokola interpritācija internā medicīna klinīcista praksē, Dr. Artjoms Kaļiņins
The importance of left atrium in LV diastolic function, Dr. Artjoms Kaļiņins

2011. gads
Vai mēs visu zinām par foramen ovale apertum, Dr. Ainārs Rudzītis
Metodoloģiskas rekomendācijas mērījumiem B režīmā, Dr. Artjoms Kaļiņins
Kreisā kambara hipertrofijas mērīšanas metodoloģija, Dr. Artjoms Kaļiņins
Labo sirds daļu kvantifikācija, Dr. Ginta  Kamzola
Foramen ovale, Dr. med. Ingūna Lubaua
Ehokardiogrāfijas loma pacientiem ar elpas trūkumu, Dr. Ginta Kamzola 

2012. gads
Kreisā kambara diastoliskā (dis)funkcija. Vai ir iespējama diastoles analīzes standartizācija. Dr. Artjoms Kaļiņins
Standarta protokola mērījumi
Diastola algoritms
Hipertensijas radītā sirds bojājuma US diagnostika, Dr. Artjoms Kaļiņins
Ehokardiogrāfija bērniem, Dr. med. Inga Lāce, Dr. med. Ingūna Lubaua
Intrakardiāli veidojumi, to diferenciāldiagnostika,  Dr. Ginta  Kamzola
Ebšteina anomālija ar kardiomiopātiju un ģenētiskiem sindromiem, Dr. Inta Bergmane
Metodoloģiskas rekomendācijas vārstuļu stenožu aprēķināšanai, Dr. Artjoms Kaļiņins
Infekciozais endokardīts – ehokardiogrāfijas loma, Dr. Marina Berzina
Mitrālās regurgitācijas novērtēšana - vai izaicinājums ehokardiogrāfijas speciālista ikdienas praksē? Dr. Ginta Kamzola

 2015. gads

Eiropas un Amerikas Ehokardiogrāfijas biedrības 2015. gada vadlīnijas: "Sirds kambaru kvantifikācija". Dr. med. Artjoms Kaļiņins

Recommendations for Cardiac Chamber Quantification by Echocardiography in Adults: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging 2015. 

LKB metodiskās rekomendācijas transtorakālajā ehokardiogrāfijā