BIRTI projekta prezentācija Briselē

BIRTI projekta prezentācija Briselē

2013. gada 6. martā norisinājās BIRTI projekta prezentācija Briselē, kuras laikā Andrejs Ērglis, BIRTI Padomes loceklis un Latvijas Reģeneratīvās medicīnas biedrības valdes priekšsēdētājs, tikās ar Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas pārstāvjiem, kā arī ar zinātnes lobiju organizāciju.

photo-2.JPG


1.Tikšanās ar Eiropas Parlamenta Eiropas cilvēku partiju grupas padomnieku:

Tikšanās noritēja ļoti pozitīvā gaisotnē, un pēc tam, kad tika noprezentēts BIRTI projekts, EP padomnieks ieteica aktīvi sadarboties gan ar nozares ministriju Horizon 2020 dokumentu projektiem, gan arī ar politiskām partijām, lai veicinātu BIRTI iespējas šajā programmā pēc 2014.gada.

2. Tikšanās ar zinātnes lobiju organizācijas IGLO dalībnieci, Igaunijas Zinātnes padomes pārstāvi:

Tikšanās laikā noritēja pieredzes apmaiņa ar Igaunijas zinātnes lobiju, kuri tiek atbalstīti no Igaunijas Izglītības un zinātnes ministrijas ar struktūrfondu palīdzību. IGLO nodrošina ātru pieeju informācijai saistībā ar zinātnes un inovāciju jautājumiem, rīkojot regulārus tematiskus pasākumus, kā arī tiekoties ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisiju pārstāvjiem. Līdzīgu IGLO saņem informāciju par aktualitātēm Eiropas dalībvalstīs (vai partnervalstīs) zinātnes un inovāciju jautājumos. Latvijai šajā vai līdzīgās organizācijās pagaidām pārstāvju nav. BIRTI pārstāvji apmainījās arī ar informāciju par Igaunijas aktivitātēm saistībā ar BIRTI.

photo-1.JPG


3. Tikšanās ar Ģenerāldirektorātu Reģionālajos un rūpniecības jautājumos, kas atbild par kohēzijas plānošanu dalībvalstīs:

Ģenerāldirektorāta pārstāvji pauda savu satraukumu par to, ka Latvijā 3S stratēģija tiks sagatavota tikai š.g. novembrī. Jāpiebilst, ka Lietuva un Igaunija 3S stratēģiju plāno sagatavot jau maijā / jūnijā. 3S stratēģija ir nepieciešama, lai veiksmīgi dalībvalstis plānotu kohēzijas līdzekļus, kā arī, lai BIRTI platforma varētu stratēģiski pretendēt uz finansējumu Horizon 2020.

4. Tikšanās ar Krišjāni Kariņu, EP deputātu no Latvijas:

Tikšanās laikā tika apspriesti BIRTI platformas mērķi, to atbilstība Eiropas Savienības stratēģiskajiem dokumentiem un pamatnostādnēm. K.Kariņš uzskata, ka BIRTI platformas mērķi labi saskan ar ES prioritātēm.

photo-3.JPG


5. Tikšanās ar Ģenerāldirektorātu Inovāciju un pētniecības jautājumos:

Ģenerāldirektorāta pārstāve izrādīja lielu ieinteresētību par BIRTI platformu, izsakot viedokli, ka šīs platformas aktivitātes varētu tikt atbalstītas no Horizon 2020 līdzekļiem. Vienlaikus tika norādīts, ka nepieciešams paplašināties ārpus Baltijas reģiona, jo Eiropas finanšu instrumentu ieguldījumā labums jāsaņem pēc iespējas vairākām dalībvalstīm, veidojot inovāciju tīklu.

6. Tikšanās ar Ģenerāldirektorātu izglītības un inovāciju jautājumos:

Diskusijas laikā ģenerāldirektorāta pārstāvji norādīja, ka BIRTI platformas ietvaros esošie klasteri var pretendēt uz finansējumu atsevišķu pētniecisko produktu komercializācijai plānotajā uzsaukumā 2014.gadā. Vienlaikus BIRTI platformai ir iespēja pretendēt uz Inovāciju komūnas izveidi Baltijas reģionā, tomēr šādā gadījumā nepieciešama nopietna gatavošanās 2018. gada uzsaukumam.