EIROPĀ JAU TREŠO GADU ATZĪMĒ  SIRDS MAZSPĒJAS DIENU - ŠOGAD NO 11. - 13. MAIJAM
Atpakaļ

Šogad 11.-13. maijā jau trešo gadu tiek atzīmēta Eiropas Sirds mazspējas diena.  Šīs dienas mērķis ir aktualizēt ar sirds veselību saistītos jautājumus - pirmos sirds slimību un sirds mazspējas simptomus, diagnostikas un ārstēšanas iespējas, kā arī popularizēt pacientu informācijas materiālus, kas pieejami www.heartfailurematters.org vairākās valodās.

 

SIRDS MAZSPEJA.jpg