IZMAIŅAS KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTĀ
Atpakaļ

Izmaiņas no 2016.gada 1.jūlija Kompensējamo zāļu sarakstā, kā
arī izmaiņas KZS iekļautajiem DPP-4 inhibitoriem, to
kombinācijām ar _Metforminum_ un pārrēķinātām references cenām.

Precīza informācija par zāļu iegādes kompensācijas sistēmu un
pieņemtajiem lēmumiem atrodama klikšķinot šeit.

Informācija par aktuālajiem zāļu vispārīgo nosaukumu sarakstiem
pieejama šeit.


Aktuālais kompensējamo zāļu saraksts pieejams šeit.


Pieņemto lēmumu pilnu teksts atrodams klikšķinot šeit.