LATVIJAS KARDIOLOGIEM APBALVOJUMS PAR IZCILĪBU PĒTNIECĪBĀ!

LATVIJAS KARDIOLOGIEM APBALVOJUMS PAR IZCILĪBU PĒTNIECĪBĀ!

Latvijas kardiologiem - apbalvojums par izcilību pētniecībā!

Eiropas Kardiologu biedrības kongresa laikā Amsterdamā šī gada septembra sākumā Latvijas kardiologiem tika piešķirts apbalvojums par precizitāti CLARIFY reģistra datu vākšanā.

Paldies par Latvijas zinātnes tēla spodrināšanu reģistra Nacionālajam koordinatoram Andrejam Ērglim un pētniekiem Santai Ābelei, Anitai Baikai, Veronikai Ečinai, Silvija Hansonei, Ingai Jasinkevičai, Gustavam Latkovskim, Ausmai Kondratovičai, Inārai Laizānei, Irinai Mihailovai, Ivetai Mintālei, Nataļjai Pontagai, Nadeždai Rožkovai.


©PHOTO FAUST FAVART 060.jpg


Attēlā - CLARIFY vadības komitejas loceklis prof. Kims Fokss (Kim Fox) pasniedz apbalvojumu Latvijas pētnieku komandas deliģētajai pārstāvei dr. Ivetai Mintālei. 

Kims Fokss ir viens no Eiropas vadošajiem kardiologiem, bijis Eiropas Kardiologu biedrības prezidents un daudzu lielu pētījumu vadošais pētnieks.

Esam lepni!