(ii) projektu būvniecības procesu vadību, un struktūras rīcībā ir dažādi šīs jomas speciālisti, kā būvniecības projektu vadītāji, arhitekti, tāmētāji, energoefektivitātes speciālisti u.c.;

(iii) publisko iepirkumu organizēšanu, ko veic iepirkumu vadītāji, kuri specializējušies projektēšanas, būvniecības, būvuzraudzības un citu ar būvniecības organizēšanu saistītu pakalpojumu iepirkšanā;

(iv) spēcīgu juridisko atbalstu;

(v) projektu administratīvo un finanšu vadību;

(vi) lielu apsaimniekošanas speciālistu komandu, kas tiek iesaistīti kā projektu attīstības stadijā, tā arī ēkas ekspluatācijas nodrošināšanā.

Man iznāca noklausīties ministra Gunta Belēviča prezentāciju par Stradiņa slimnīcas celtniecību, kur uzsvars tika likts uz diviem vaļiem - šogad labojam kļūdas, celtniecību pārtraucam, ERAF līdzekļus tērējam racionālāk, citā jomā. Nākamgad sākam un būvējam par Eiropas līdzekļiem Stradiņa slimnīcas visas kārtas, pabeidzam slimnīcu līdz Latvijas neatkarības 100 gadadienai (2018. gadā), veicam šo darbu izmaksu efektīvi un taupīgi. 

Patiesībā es varēju parakstīties zem katra Gunta Belēviča vārda. Ministra vilkme ir pietiekama, lai viņš varētu vadīt ne vien ministriju, bet arī visu valdību, un šajā jomā es pilnīgi skaidri redzu, ka viņam nāksies celtniecību nodot tam, kas prot celt, izglītību tam, kuri prot mācīt, bet slimnīcas - Veselības ministrijai. Universitātes slimnīcas, kas šobrīd ir kapitālsabiedrības, pārvērst par īstiem izglītības, zinātnes un ārstniecības centriem, kas nebūvē, nemēģina pārvērst visu ārstniecību par maksas pakalpojumiem un patirgoties ar slimnīcas telpām.

Šobrīd Stradiņa slimnīcas valde celtniekiem uzbur ainiņu, ka pamatā nodarbojas ar ārstniecību, bet ārstiem - ka ar celtniecību. Reanimācijas nodaļā māsa, kas ierodas darbā pirmā, savāc perfuzoru, lai viņas slimniekiem zāles tiktu ievadītas dozēti, bet otra māsa citiem slimniekiem lietu ar sistēmu. Domāju, ka drīz dažas operāciju zāles nestrādās, jo nevarēs nodrošināt anestezioloģisko palīdzību. Uzņemšanas nodaļā sirmmāmiņa dirn uz krēsla sešas stundas, jo slimnīcas darba organizācija to paģēr. Nodaļā apgaitā slimnīcas vadību pārstāv valdes priekšsēdētāja palīgs (nemediķis) un galvenais ugunsdzēsējs. Slimnīcas valdes priekšsēdētājs Dins Šmits ir cilvēks ar labāko Holivudas smaidu, labāko sasuku, labāko angļu uzvalku un labāko partiju ("Vienotība"). Pēc šiem kritērijiem viņš neapšaubāmi ir labākais iespējamais Stradiņa slimnīcas vadītājs.

 

* Kaut autors ir saņēmis nepārprotamus mājienus neinteresēties par Stradiņa slimnīcas finansiālo darbību, trešā daļa sekos. Ja šīs sāgas trešā daļa nebūs lasāma, lasītājs ar garantiju var būt pārliecināts, ka autors saņēmis nopietnākus brīdinājumus.