VESELĪBAS NOZARES PĀRSTĀVJIEM PASNIEDZ ATZINĪBAS UN PATEICĪBAS RAKSTUS
Atpakaļ

Screen Shot 2017-11-21 at 14.10.55.png

17. novembrī veselības ministre Anda Čakša veselības nozares darbiniekiem pasniedza Veselības ministrijas Atzinības un Pateicības rakstus, kā arī Ministru kabineta Atzinības rakstu.

Ministru kabineta Atzinības rakstu par ieguldījumu Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas un veselības nozares infrastruktūras attīstībā saņēma ārsts Arnolds Atis Veinbergs.

Veselības ministrijas Atzinības raksti piešķirti:

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Internās medicīnas klīnikas Reimatoloģijas centra vadītājai, ārstei reimatoloģei, prof., medicīnas doktorei Dainai Andersonei par ilggadēju un apzinīgu darbu veselības aprūpes nozarē  un ieguldījumu zinātniski pētnieciskajā darbā;

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Kardioloģijas centra Sirds ķirurģijas centra 21.Sirds ķirurģijas nodaļas ārstam-sirds ķirurgam Miķelim Jagmanim par ilggadēju, profesionālu darbu un ieguldījumu sirds ķirurģijas nozares attīstībā;

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Kardioloģijas centra 32.invazīvās un neatliekamās kardioloģijas nodaļas Invazīvās kardioloģijas laboratorijas, radiologa asistentei Astrīdai Bačkiņai par ilggadēju un priekšzīmīgu darbu medicīnas māsas un radiologa asistenta profesijās, kā arī jauno darbinieku apmācībā;

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Neatliekamā medicīnas centra anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsai Leokadijai Ļeškevičapar profesionalitāti un godprātīgu darbu, pildot anestēzijas, intensīvās terapijas un neatliekamās aprūpes māsas pienākumus;

Rīgas Stradiņa universitātes Zinātņu prorektorei, profesorei Iveti Ozolantai par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu veselības aprūpes jomas zinātnes attīstībā un organizācijā;

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsārstei Vijai Rimšai par ilggadēju, pašaizliedzīgu un profesionālu ārsta pienākumu pildīšanu bērnu veselības aprūpē un jauno ārstu apmācībā;

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu ķirurgam Džeimsam Rozītim par ilggadēju, pašaizliedzīgu un profesionālu ārsta pienākumu pildīšanu bērnu veselības aprūpē;

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra "Gaiļezers" galvenajam ārstam Ērikam Kalniņam par ilggadēju un godprātīgu darbu, pildot ārsta pienākumus un organizējot slimnīcas un nodaļu darbu;

Slimnīcas "Ģintermuiža" valdes loceklim Uldim Čāčum par ilggadēju darbu un ieguldījumu veselības nozarē, vadot slimnīcu un pildot ārsta pienākumus;

Piejūras slimnīcas Psihiatriskās klīnikas psihiatrei un tiesu psihiatrijas ekspertei Maijai Ernei par ilggadēju un godprātīgu darbu psihiatrijas nozarē, garīgi slimu pacientu ārstēšanā un ieguldījumu tiesu psihiatrijas jomā;

Piejūras slimnīcas Onkoloģiskās klīnikas ārstei onkoloģei, ķīmijterapeitei Maijai Skrodelei par ilggadēju un godprātīgu darbu veselības nozarē, nozīmīgu ieguldījumu onkoloģisko pacientu ārstēšanā un onkoloģisko slimību profilaksē;

"Veselības centra 4" ķirurģei Aleksandrai Kušpelo par izcilām zināšanām, pašaizliedzīgo darbu un mīlestību pret pacientiem;

Skrīveru novada ģimenes ārstei Dagmārai Eglītei par profesionālu, ilggadīgu un godprātīgu darbu iedzīvotāju veselības saglabāšanā un slimību profilaksē;

Nacionālā rehabilitācijas centra "Vaivari" Tehnisko palīglīdzekļu centra ārstam-konsultantam rehabilitācijas un tehnisko palīglīdzekļu (palīgtehnoloģiju) jautājumos profesoram Aivaram Vētram par ilggadēju un godprātīgu darbu rehabilitācijas nozares attīstības veicināšanā un rehabilitācijas speciālistu apmācībā;

Nacionālā rehabilitācijas centra "Vaivari" stacionārā dienesta virsārstei Baibai Bušai par ilggadēju un godprātīgu darbu, pildot ārsta pienākumus;

Nacionālā rehabilitācijas centra "Vaivari" 3.nodaļas vadītājai, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstei Dinai Namniecei par godprātīgu, profesionālu ārsta darbu, vadot Spinālo pacientu rehabilitācijas un internās rehabilitācijas programmu darbību;

Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas Anestezioloģijas un reanimācijas nodaļas vadītājai, virsārstei Ivetai Golubovskai par ilggadēju un godprātīgu darbu pacientu ārstēšanā, kā arī ieguldījumu slimnīcas zinātniskajā darbā un profesionālajā izaugsmē;

Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas Anestezioloģijas un reanimācijas nodaļas virsmāsai Maijai Pavārniecei par ilggadēju, godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu, aprūpes kvalitātes nodrošināšanā, aprūpes attīstības pilnveidošanā un jauno mediķu izglītošanā;

Valsts sporta medicīnas centra sporta ārstei Inetai Pūtelei par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu jauno sportistu veselības aprūpē un ārstniecības personu izglītībā sporta medicīnas jautājumos;

Zāļu valsts aģentūras Farmaceitiskās darbības atbilstības novērtēšanas nodaļas vadītājai Ivetai Vilcānei par godprātīgu un profesionālu darbu;

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta, Sabiedrības veselības uzraudzības nodaļas vecākajam speciālistam vides veselības jautājumos Normundam Kadiķim par ilggadēju pašaizliedzīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu vides veselības jomas attīstībā Latvijā.

LVPORTALS.LV, 21. NOVEMBRIS, 2017