LKB SĒDE

LKB SĒDE

KARDIOLOĢIJA LATVIJĀ: TAGAD UN TURPMĀK

Sēdi vada:  prof.  Andrejs Ērglis, Dr. med. Vilnis Dzērve
2017. gada 24. novembrī
Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā,
Jelgavas ielā 1, Rīgā

Programma:
13:00 – 14:00 Reģistrācija un kafija
14:00 – 14:20 Hipokrata zvēresta dažādās puses 
                       (ģenēriskie un oriģinālie medikamenti)
                        Dr. med. Iveta Mintāle
14:20 – 14:35  Latvijas dalība Discharge projektā. Idejas, mērķi un iesaiste
                        Dr. Marina Berzina
14:35 – 15:35  Kardioloģija kā komandas darbs,   
                        LKB 2013 – 2017
                        Prof. Andrejs Ērglis
15:35 – 16:00 LKB Valdes un sertifikācijas komisijas vēlēšanas
16:00 – 18:00 Svinīgas sarunas neformālā gaisotnē

Par dalību sēdē tiek piešķirti 2,1 TIP.