LKB SĒDE

LKB SĒDE

Latvijas Kardiologu biedrības sēde

SIRDS MAZSPĒJA

 Atbalsta: 1
Sēdi vada:  Prof.  Andrejs Ērglis, Dr. Ginta Kamzola
2018. gada 15. februārī
Bellevue Park Hotel Riga,
Slokas ielā 1, Rīgā

Programma:
14:00 – 15:00 Reģistrācija
15:00 – 15:30 Sirds mazspējas dažādās "sejas"
                        Prof. Andrejs Ērglis
15:30 – 16:00  Funkcionālā mitrālā regurgitācija sirds mazspējas pacientiem
                        Dr. Ginta Kamzola
16:00 – 16:30  
Hroniskas sirds mazspējas ārstēšanas principi
                        pacientiem ar GFĀ < 60 ml/min

                        Doc. Viktorija Kuzema
16:30 – 16:50 Mehāniskās palīgcirkulācijas ierīces: 10 gadu pieredze Latvijā
                       Dr. Ints Putniņš


Par dalību sēdē tiks piešķirti 2,7 TIP.