Latvijas 100-gades pagrieziens hipertensijas un dislipidēmijas ārstēšanā

Latvijas 100-gades pagrieziens hipertensijas un dislipidēmijas ārstēšanā

1                                                    1


Sēdi vada: prof. Andrejs Ērglis un doc. Kārlis Trušinskis

Atbalsta:   1

2018. gada 13. septembrī plkst. 15.00
Radisson Blu Daugava
 Kuģu ielā 24, Rīgā

14.00              Reģistrācija 

15.00 – 15.20 Latvijas 100-gadi sagaidot. Kas ir mūsu Lāčplēša ausis un

                       Spīdolas gudrība?

                       Prof. Andrejs Ērglis

15.20 – 15.40 Mūsdienīgs skatījums uz ZBL h un tā samazināšana.

                       Doc. Kārlis Trušinskis

15.40 – 16:00 Kas ir mainījies jaunajās hipertensijas vadlīnijās?

                       Prof. Gustavs Latkovskis

16:00 – 16:10 Servier piedāvājums veiksmīgai cīņai ar hipertensiju un

                       aterosklerozi.

                       Dr. med. Inga Balode

16:10 – 16:30 Dislipidēmijas un hipertensijas sinerģija primārajā profilaksē.

                       Prof. Andrejs Kalvelis

16:30 – 16:50 Kā sasniegt galveno mērķi - līdzestību?

                       Dr. med. Iveta Mintāle

Noslēgumā: diskusijas, uzkodas.
Par dalību sēdē tiks piešķirti TIP.