KVS Sekundārā profilakse. Reziduālais risks / Dr. Iveta Mintāle