Miokarda revaskularizācijas vadlīnijas un tikagrelors kā jauna AKS ārstēšanas iespēja / Prof. Andrejs Ērglis