Veselības veicināšanas pasākumi

Veselības veicināšanas pasākumi

Latvijas Kardiologu biedrība, Latvijas Invazīvās kardioloģijas attīstības biedrība un Latvijas Inovatīvās medicīnas fonds strādā ciešā sadarbībā, lai organizētu virkni dažādu sirds veselības veicināšanas pasākumu.

Spilgtākie no tiem ir Pasaules Sirds diena, kas katru septembri tiek atzīmēta Rīgas centrā un kuras laikā sabiedrība tiek informēta par sirds veselības veicināšanas pasākumiem un sirds slimību riskiem. Otrs, nu jau par tradīciju kļuvušais pasākums ir Go Red For Women diena pavasarī - tās laikā īpašs uzsvars tiek likts uz sieviešu sirds veselības veicināšanu.

.