Par LKB

Par LKB

Latvijas Kardiologu biedrība (LKB) dibināta 1972. gadā ar mērķi akcentēt sirds un asinsvadu slimību nozīmīgumu visā PSRS. Tās priekšsēdētājs bija prof. Jūlijs Anšelēvics, kura iniciatīvas rezultātā tika ieviesta miokarda infarkta trombolītiskā terapija pirmshospitālajā periodā, miokarda infarkta enzīmdiagnostika, tika paplašinātas stenokardijas sāpju kupēšanas iespējas un ieviestas vesela virkne citu manipulāciju sirds mazspējas un hipertensijas ārstēšanā.

Šobrīd LKB uzdevums ir nodrošināt efektīvu tālākizglītību ārstiem un medmāsām, organizēt kursus, seminārus, zinātniskās konferences, praktiskās apmācības gan esošajiem, gan topošajiem kardiologiem un kardioloģijas māsām.

Biedrība nodarbojas arī ar rekomendāciju un vadlīniju izstrādi kardiologiem, internistiem un ģimenes ārstiem, piemēram, ”Akūts koronārs sindroms”, “Hipertensijas novērtēšanas un ārstēšanas vadlīnijas”, „Kardiovaskulāro slimību profilakses Vadlīnijas” un citas.

Ik gadus LKB piedalās 8 - 10 Latvijas mēroga un starptautisku semināru, konferenču un kongresu tematikas veidošanā un organizēšanā.

Biedrība atbalsta arī dažādus sirds veselības veicināšanas pasākumus, piemērm, Pasaules Sirds dienu, kas nu jau vairākus gadus tiek atzīmēta septembra beigās Rīgas centrā, dažādas press konferences un žurnālistu skolas, kurās tiek tiek stāstīts par sirds veselību, sirds slimību riskiem un iespējām no tiem izvairīties.

Latvijas Kardiologu biedrība 1992. gadā ir uzņemta Eiropas Kardiologu biedrībā (European Society of Cardiology).

Latvijas Kardiologu biedrības prezidents ir Latvijas Universitātes profesors Andrejs Ērglis.