LKB Darba grupas

LKB Darba grupas

Aritmoloģijas  un elektrostimulācijas darba grupa. Vadītājs: Prof. Oskars Kalējs
Ehokardiogrāfijas darba grupa.
 Vadītājs: Dr. Artjoms Kaļiņins
Epidemioloģijas un prevencijas darba grupa. 
Vadītājs: Dr. med. Vilnis Dzērve
Intensīvās kardioloģijas darba grupa. 
Vadītājs: Dr. Ilja Zakke
Invazīvās kardioloģijas darba grupa. 
Vadītājs: Prof. Andrejs Ērglis
Neinvazīvās diagnostikas darba grupa. 
Vadītāja: Doc. Iveta Mintāle
Sirds mazspējas darba grupa.
Vadītāja: Dr. Ginta Kamzola
Labā kambara mazspējas un plaušu asinsrites darba grupa. Vadītājs: Dr. Andris Skride