Kongresi

Kongresi

LKB organizē dažādus tālākizglītības pasākumus ārstiem un medmāsām - organizē kursus, seminārus, zinātniskās konferences, praktiskās apmācības gan esošajiem, gan topošajiem kardiologiem un kardioloģijas māsām.

Tāpat tiek organizētas konferences arī ģimenes ārstiem, lai veicinātu izpratni par kardioloģiju, sirds veselību un sirds slimību riskiem.