Sertifikācija

Sertifikācija


LKB sertifikācijas komisija

Priekšsēdētājs: Prof. Andrejs Kalvelis
Sekretāre: Dr. Silvija Hansone

Prof. Andrejs Ērglis

Dr. Genādijs Jegorovs
Prof. Oskars Kalējs
Asoc. prof. Mārīte Antra Ozoliņa
Asoc. prof. Juris Karpovs
Asoc. prof. Jānis Lācis
Dr. Iveta Mintāle
Prof. Ivars Siliņš
Dr. Vija Turlā

 

SERTIFIKĀCIJAS NORISE KARDIOLOĢIJĀ

1.    Zināšanu pārbaudē ir iespējami 3 komponenti :                                                                                
      
-
rakstiska atbilde uz 160 programētās kontroles jautājumiem;
      
- slēdziens par 2 EKG
       - mutiska atbilde uz  3 jautājumiem no biļešu komplekta.

 
2. 
Zināšanu novērtējums.
       A.  
Sertificējamiem pēc kardioloģijas rezidentūras beigšanas
                 1.    
jāatrisina 160 programmētos testa jautājumus.
                 2.    
Jāuzraksta slēdziens par 2 EKG.

                          Programēto testu novērtēšanā iespējami 3 varianti:
              
           1)    ja sekmīgo atbilžu skaits ir 90% un vairāk, sertifikācijas eksāmens tiek
                                  ieskaitīts,
                          2)   
ja sekmīgo atbilžu skaits ir no 75-89% , papildus  no  biļešu jautājumu
                                 komplekta pēc īsa (5-10 minūtes) pārdomu laikajāsniedz mutiskas
                                 atbildes 3 uz izvilktiem jautājumiem.
                          3)   
ja sekmīgo atbilžu skaits 74% un mazāk, sertifikācijas eksāmens netiek
                                 ieskaitīts.

Slēdzienu par sertifikācijas eksāmena ieskaitīšanu izdara sertifikācijas komisija pēc visu šo  komponentu novērtēšanas.

Piebilde: ja sekmīgo atbilžu skaits programmētos testa jautājumus ir par 1% mazāks kā augšminētos robežlielumos,   komisija individuāli izvērtē pieļauto kļūdu nozīmīgumu

       B.   Sertificējamiem, kas nav beiguši rezidentūru kardioloģijā ir jāveic visi 3
              zināšanu pārbaudes komponenti (testa jautājumi, EKG, biļešu jautājumi).

Komisijas galīgais slēdziens veidojas pēc šīs zināšanu pārbaudes novērtēšanas kopā ar kardiologu atskaites lapas novērtējumu.

 

MK noteikumus nr. 943, Par ārstniecības personu sertifikācijas kārtību skatiet šeit