Sertifikācijas un resertifikācijas norises kārtība

Sertifikācijas un resertifikācijas norises kārtība

Sertifikācijas un resertifikācijas norises kārtība un profesionālās darbības pārskata kritēriji M 192 metodē

(Padziļināta elektrokardiogrāfija) 

Sertifikācijas un resertifikācijas norises kārtība un profesionālās

darbības pārskata kritēriji M 191 metodē

(Skrīninga elektrokardiogrāfijā

Sertifikācijas un resertifikācijas norises kārtība

un profesionālās darbības pārskata vērtēšanas kritēriji M 201 metodē

(Fiziskās slodzes tests ar elektrokardiogrāfiju) 

Sertifikācijas un resertifikācijas norises kārtība

un profesionālās darbības pārskata vērtēšanas kritēriji M213 metodē

(Izvērsta ehokardiogrāfija) 

Sertifikācijas un resertifikācijas norises kārtība

un profesionālās darbības pārskata vērtēšanas kritēriji M 37 metodē

(Neinvazīvā elektrofizioloģiskā diagnostika un ārstēšana kardioloģijā

Sertifikācijas un resertifikācijas norises kārtība

un profesionālās darbības pārskata vērtēšanas kritēriji M49 metodē

(Diagnostiskā sirds un lielo asinsvadu kateterizācija un angiogrāfija)